1
2
3
4
4
6
7
8
Van eenmalige onderhoudsbeurt tot een
compleet onderhoudscontract.

- Onkruidbestrijding
- Bemesten
- Maaien
- Snoeien
 - Scheren van hagen
- Voorjaar- en najaarsbeurt
- Onderhoudscontract
4